De Biblia Sacra Vulgata (Vulgaat) is een van de belangrijkste bijbelvertalingen in het Latijn. Hij werd gemaakt tussen 390 en 405 na Christus door Hiëronymus. De naam Vulgata komt van de uitdrukking versio vulgata, wat volkse versie betekent. De Vulgaat is dan ook in het alledaags Latijn geschreven. Het was de eerste (en lange tijd ook de enige) christelijke bijbelvertaling van het Oude Testament vanuit het Hebreeuws, in plaats van vanuit de (Griekse) Septuagint.