Jödden en proselie­ten, Kretenzen en Arabieren, wiej heurt eer ja in oonze moder­sproake oawer de grote doaden van God sprekken (Handelingen 2:11).

Bijna twintig jaar werkte theoloog en communicatiedeskundige Anne van der Meiden aan een Twentse vertaling van de complete Bijbel.De vertaling is gebaseerd op bronteksten uit het Hebreeuws, Aramees en Grieks. Van der Meiden en een team van theologen en dialectkundigen vertaalden vanuit deze teksten de bijbel in de eigen streektaal. Zo begint de Bijbel in de Twentse vertaling niet met ‘In het begin (Genesis 1:1)’ maar met ‘Veurtieds’.

De Twentse Bijbel werd voltooid in 2007. De online versie van deze vertaling is exclusief te raadplegen op debijbel.nl.