De Engelse Amplified Bible is gebaseerd op de American Standard Version (ASV). Tussen haakjes zijn extra woordbetekenissen toegevoegd, en in opmerkingen bij de tekst worden begrippen kort toegelicht.