Dé bijbelsite van Nederland en Vlaanderen

Bijbelvers van vandaag

Psalmen 102:13-29
Maar u, HEER, troont voor eeuwig, uw roem zal duren, geslacht na geslacht. U zult opstaan en u over Sion ontfermen, de tijd van genade is gekomen, dit is het uur, want uw dienaren hebben de stenen van Sion lief, de ruïnes vervullen hen met deernis. Alle volken zullen de naam van de HEER vrezen, alle koningen van de aarde zijn majesteit eren als de HEER Sion heeft opgebouwd en hij in majesteit is verschenen, als hij zich neigt tot het gebed van de ontheemden en zich van hun bidden niet afkeert. Laat dit voor het nageslacht worden opgeschreven, dan zal een herboren volk de HEER loven als de HEER heeft neergezien van zijn heilige hoogte, zich vanuit de hemel naar de aarde heeft neergebogen om het zuchten van gevangenen te horen, om vrij te laten wie de dood nabij zijn. Dan wordt in Sion de naam van de HEER geprezen, zijn lof gezongen in Jeruzalem als volken en koninkrijken bijeenkomen om de HEER te aanbidden. Hij heeft halverwege mijn kracht gebroken, hij heeft mijn levensdagen verkort. Ik smeek: Mijn God, neem mij niet midden in het leven weg, uw jaren duren van geslacht op geslacht. Vóór alle tijden hebt u de aarde gegrondvest, de hemel is het werk van uw handen. Zij zullen vergaan, maar u houdt stand, zij zullen als kleren verslijten, u verwisselt ze als een gewaad en zij verdwijnen, maar u blijft dezelfde, uw jaren nemen geen einde. De kinderen van uw dienaren zullen veilig wonen, ook op hun nageslacht rust uw oog.

De Bijbel online lezen doe je op debijbel.nl

Met debijbel.nl brengt het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap de Bijbel dichtbij. Op deze website vind je de Nieuwe Bijbelvertaling (NBV), de Bijbel in Gewone Taal (BGT), de Herziene Statenvertaling (HSV) en vele andere vertalingen. Naast vertalingen lees je er uitleg over de Bijbel en de wereld van de Bijbel. Je vindt er antwoorden op vragen als: Wie is Jezus? Wie is God? Wanneer is de Bijbel ontstaan? Wie heeft de Bijbel geschreven? Ook helpen we je meer te ontdekken over onderwerpen als liefdetroostbidden en vergeving. Verder vind je er de aantekeningen uit de Jongerenbijbel, de NBV Studiebijbel en de Studiebijbel in Perspectief. En heb je een bijbelillustratie nodig? Kijk dan eens hier naar de afbeeldingen uit de Samenleesbijbel, Prentenbijbel en de Jeugdbijbel. Al deze en nog veel meer bijbels kun je bestellen in onze shop. Wil je weten hoe iets werkt op de website, raadpleeg dan de gebruikersgids.

Bij debijbel.nl hoort de app Mijn Bijbel. In deze gratis bijbel app lees je de Bijbel ook offline. Zo heb je altijd de Bijbel in Gewone Taal en de Nieuwe Bijbelvertaling bij de hand. Download de app in Google Play of de App Store.